בזיל הגינה

בזיל הגינה- ללא ריסוסים ודישונים וללא פיקוח אורגני .