תפוז שמוטי-ללא ריסוסים וללא פיקוח אורגני

מדושןkf10 מאושר אורגני-ללא ריסוסים גדל בשרון