אבוקדו גליל מופחת ריסוסים-לא אורגני

מהגליל המערבי - מבשיל יפה..