אבוקדו אטינגר-מופחת ריסוסים -לא אורגני

מחקלאי הגליל זמן הבשלה ארוך